Seksualni užitek je fizično in/ali psihično zadovoljstvo in ugodje, ki ga prinašajo skupne ali samotne erotične izkušnje, vključno z mislimi, fantazijami, sanjami, čustvi in občutki. Seksualni užitek je osnovna spolna pravica v okviru človekovih pravic. (Iz Deklaracije o seksualnem užitku**)

Naše medosebne odnose in tudi našo spolnost (še vedno) zaznamujejo patriarhalna razmerja. Številna pričevanja o spolnem nasilju kažejo na to, kako zelo je v naši družbi (še vedno) zakoreninjena mizoginija. Obenem primanjkuje struktur, ki bi seksualni užitek priznavale kot pomemben vir ugodja, zadovoljstva in opolnomočenja ter pri tem dajale prednost osebam, ki so v družbi zatirane. Projekt bo prek zbiranja osebnih zgodb in sodelovanja s strokovnjakinjami_i dal prostor seksualnemu užitku žensk* ter ga osvetlil z različnih zornih kotov. Serija predavanj-performansov bo gledalke_ce informirala, obenem pa k temi seksualnega užitka pristopila skozi raznolike uprizoritvene prakse in strategije.

* Z izrazom ženske razumemo ženske, trans- in interspolne osebe.
** Deklaracija o seksualnem užitku WAS: Deklaracija o seksualnem užitku WAS

Koledar

Aktualno:

V preteklosti: