Borba

Peti in zadnji del niza predavanj-performansov rekonstruira borbo za reproduktivne pravice v Jugoslaviji, ki se je spolnih pravic dotikala zgolj implicitno, a je utrla pot za to, da danes lahko sploh govorimo o pravici do seksualnega užitka. Borba se vrača v čas med drugo svetovno vojno in po njej, ko je t. i. epidemija (nestrokovno opravljenih) splavov terjala življenja številnih žensk. Takrat je bil abortus prepovedan, zanj je bila zagrožena zaporna kazen, koncept posilstva zakonskega partnerja pa v pravnem smislu ni obstajal. Ustvarjalke ob biografijah Vide Tomšič, partizanke in pomembne jugoslovanske političarke, ter dr. Franca Novaka – Luke, partizana, pomembnega ginekologa in drugega moža Vide Tomšič, orišejo oblikovanje za tisti čas napredne politike na tem področju: razvoj ideje o načrtovanju družine kot človekove pravice ter o pravici do spolne vzgoje, ki presega biologistično pojmovanje spolnosti in v ospredje postavlja t. i. humane odnose med spoloma. V času retradicionalizacije družbe in politik, ki znova prevprašujejo pravico do varnega abortusa in kontracepcije, se zdi, da še zdaleč ni samoumevno, da telesa žensk pripadajo zgolj njim samim, pač pa se je za to še vedno in že spet treba boriti.

Režiserka: Tjaša Črnigoj

Performerki: Sendi Bakotić in Vanda Velagić

Premiera: 1. 6. 2023 ob 20:00 na Novi pošti

Za več informacij o datumih predstav in za nakup vstopnic, obiščite spletno stran na strani Slovenskega mladinskega gledališča.

KOLOFON

Avtorica in režiserka: Tjaša Črnigoj

Avtorici in performerki: Sendi Bakotić in Vanda Velagić

Avtorica, kostumografinja in scenografinja: Tijana Todorović

Avtorica in scenografinja: Lene Lekše

Projekt nastaja kot del niza predavanj-performansov, v katerih kot avtorice in performerke sodelujejo še Lina Akif in Nika Rozman, kot strokovne sodelavke pa Alja Lobnik, dr. Gabrijela Simetinger in dr. Maja Vehar.

Projekt je nastal s finančno podporo Mestne občine Ljubljana – Oddelka za kulturo in Ministrstva za kulturo RS.