Prakse soglasja: Pogovor z Beate Absalon

Podcast je nastal iz posnetega intervjuja, ki ga je z Beate Absalon opravila Tjaša Črnigoj. Odgovori so v angleščini.

Beate Absalon je študirala kulturologijo v Berlinu, Londonu in na Dunaju. Trenutno je doktorska študentka na Postdiplomskem centru za kulturne študije v Geißnu (Giessener Graduiertenzentrum Kulturwissenschaften). Njena disertacija se osredotoča na izmenjave praks soglasja s pomočjo sodobnih kvir-feminističnih performansov in delavnic. V okviru kolektiva »luhmen d’arc«  delavnice izvaja tudi sama.

Montiranje posnetka: Tery Žeželj
Zvočna obdelava: Sven Horvat